مهدیه احمدآباد اردکان احمدآباد اردکان، مهدیه احمدآباد اردکان، احمدآباد http://mahdieh-ahmadabad.ir 2017-04-24T02:21:51+01:00 text/html 2017-04-20T21:51:15+01:00 mahdieh-ahmadabad.ir مهدیه احمدآباد دریافت صوت مراسم یادواره شهدا اسفند وفروردین ماه 1396 مهدیه احمدآباد http://mahdieh-ahmadabad.ir/post/71 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://media.mehrnews.com/d/2015/11/30/4/1925653.jpg?ts=1474088228434" width="500" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">دریافت صوت مراسم یادواره شهدا اسفند وفروردین ماه 1396 مهدیه احمدآباد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; background-color: rgb(0, 0, 0);">**</font></font><br style="box-sizing: border-box;"><a href="http://bayanbox.ir/info/4738825785527253868/ziarat-ashoora-960131-yadvare-shohada-esfand-farvardin-mahdieh-ahmadabad.ir" target="_blank" title=""><font style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;">دریافت صوت زیارت عاشورا</span>&nbsp;برادر حسنی</font><br style="box-sizing: border-box;"></a><font style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; background-color: rgb(51, 51, 51);">*</font></font></font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium; background-color: rgb(51, 51, 51);">*</span><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br style="box-sizing: border-box;"></span><a href="http://bayanbox.ir/info/1629660523617068841/khaterat-defa-moghadas-960131-yadvare-shohada-esfand-farvardin-mahdieh-ahmadabad.ir" target="_blank" title=""><font style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none;"><font style="box-sizing: border-box;">دریافت صوت&nbsp; خاطره گویی دفاع مقدس(حسن محمدی)</font></font><br style="box-sizing: border-box;"></a><font style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none;"><font style="box-sizing: border-box; background-color: rgb(51, 51, 51);" color="#333333">**</font></font><br style="box-sizing: border-box;"><a href="http://bayanbox.ir/info/4504689337926903387/maddahi-960131-yadvare-shohada-esfand-farvardin-mahdieh-ahmadabad.ir" target="_blank" title="">دریافت صوت مداحی(شیخ حسین حیدریان)</a></font></div> text/html 2017-04-16T00:30:56+01:00 mahdieh-ahmadabad.ir مهدیه احمدآباد معجزه انقلاب http://mahdieh-ahmadabad.ir/post/70 <font face="Mihan-Iransans">«انقلاب اسلامی در زمینه‌ی زیرساختهای کشور کاری شبیه معجزه انجام داده.» این جمله حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در تاریخ &nbsp;۹۵/۸/۱۹ است. ایشان همچنین در اولین روز سال ۹۶ در حرم مطهر رضوی فهرستی از خدمات انقلاب اسلامی به ملت ایران را برشمردند که پایگاه اطلاع رسانی KHAMENEI.IR این موارد را در این اطلاع نگاشت مرور می‌کند.</font><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/36159/C/13960119_0136159.jpg" alt="" width="550"></div> text/html 2017-04-06T14:26:48+01:00 mahdieh-ahmadabad.ir مهدیه احمدآباد دریافت صوت مراسم مهدیه احمدآباد سواد مجازی http://mahdieh-ahmadabad.ir/post/69 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.vci.ir/files/posts/9502/324545ee1d35608f4932e6c10c5a2df4_1.jpg" height="450" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><font size="3">دریافت صوت مراسم مهدیه احمدآباد سواد مجازی</font></span></div></div><div style="text-align: center;"><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">**</font></div><a href="http://bayanbox.ir/info/895083522141099532/ziarat-ashoora-960117-mahdieh-ahmadabad.ir" target="" title=""><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">دریافت صوت زیارت عاشورا</font></div><div></div></a><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">**</font></div><a href="http://bayanbox.ir/info/2917132001736341207/maddahi-azizi-960117-mahdieh-ahmadabad.ir" target="" title=""><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">دریافت صوت مدیحه سرایی</font></div><div></div></a><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">**</font></div><div><div><a href="http://bayanbox.ir/info/5717362889793051094/savad-faza-majazi-abdollah-morovati-960117-mahdieh-ahmadabad.ir" target="" title=""><a href="http://bayanbox.ir/info/5717362889793051094/savad-faza-majazi-abdollah-morovati-960117-mahdieh-ahmadabad.ir" target="_blank" title=""><font size="3" face="Mihan-Iransans">دریافت صوت سخنرانی عبدالله مروتی (سواد فضای مجازی)</font></a></a></div><a href="http://bayanbox.ir/info/5717362889793051094/savad-faza-majazi-abdollah-morovati-960117-mahdieh-ahmadabad.ir" target="" title=""><div></div></a></div></div> text/html 2017-03-30T13:58:17+01:00 mahdieh-ahmadabad.ir مهدیه احمدآباد دریافت صوت مراسم مهدیه شب ولادت امام محمد باقر(ع) http://mahdieh-ahmadabad.ir/post/68 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8153755792/1_imambagher.jpg"  width="400px" height="400px" alt=""></div><div style="text-align: center;"><div><br></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">دریافت صوت مراسم مهدیه شب ولادت امام محمد باقر(ع)</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">**</font></div><a href="http://bayanbox.ir/info/1682302841634795441/ziarat-ashoora-960110-mahdieh-ahmadabad.ir" target="_blank" title=""><div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">دریافت صوت زیارت عاشورا</font></div></div><div></div></a><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">**</font></div><a href="http://bayanbox.ir/info/5804126524011788328/tavallod-emam-bagher-moseyeb-karimi-960110-mahdieh-ahmadabad.ir" target="_blank" title=""><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">دریافت صوت مدیحه سرایی (مصیب کریمی)</font></div><div></div></a><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">**</font></div><a href="http://bayanbox.ir/info/5985689955068008113/tavallod-emam-bagher-sheykhi-960110-mahdieh-ahmadabad.ir" target="_blank" title=""><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">دریافت صوت&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">مدیحه سرایی</span><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;(شیخی)</font></div><div></div></a><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">**</font></div><div><a href="http://bayanbox.ir/info/7875460235639108778/sokhanrani-tavallod-emam-bagher-eslami-960110-mahdieh-ahmadabad.ir" target="_blank" title=""><div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">دریافت صوت سخنرانی &nbsp;(حجت الاسلام اسلامی)</font></div></div><div></div></a></div></div> text/html 2017-03-27T10:14:45+01:00 mahdieh-ahmadabad.ir مهدیه احمدآباد سال 96 مبارک http://mahdieh-ahmadabad.ir/post/67 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu6810.jpg" alt="سال نو مبارک مهدیه احمدآّباد"></div> text/html 2017-03-09T14:06:05+01:00 mahdieh-ahmadabad.ir مهدیه احمدآباد دریافت صوت مراسم وفات ام البنبن مهدیه احمدآباد http://mahdieh-ahmadabad.ir/post/66 <div align="center"><br><img src="http://www.askdin.com/gallery/images/35/1_Hazrat-Eomol-Banin-03.jpg" alt="" width="424" vspace="0" hspace="0" height="438" border="0" align="bottom"><br><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br>دریافت صوت مراسم وفات ام البنبن مهدیه احمدآباد<br></font><br><br><a href="http://bayanbox.ir/info/3486782383217596310/khaterat-defa-moghadas-talebi-951219-mahdieh-ahmadabad.ir" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Iransans"><font size="2">دریافت صوت&nbsp; خاطره گویی دفاع مقدس(آقای طالبی)</font></font></a><br><font face="Mihan-Iransans"><font size="2">**</font></font><br><a href="http://bayanbox.ir/info/7423382975604008635/sokhanarani-raheb-951219-mahdieh-ahmadabad.ir" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Iransans"><font size="2">دریافت صوت سخنرانی(</font></font><font face="Mihan-Iransans"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font size="2">شیخ راهب محمدی</font></font></font></font>)</font></font></a><font face="Mihan-Iransans"><font size="2"><br>**<br><a href="http://bayanbox.ir/info/7035869185650305032/maddahi-ghafori-951219-mahdieh-ahmadabad.ir" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Iransans"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font size="2">دریافت صوت مداحی(</font></font><font face="Mihan-Iransans"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font size="2">شیخ سلمان غفوری</font></font></font></font>)</font></font></font></font></a><br>**<br><a href="http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C%D9%86" target="_blank" title="">مختصر زندگی نامه ام البنین1</a><br><a href="http://www.aviny.com/Occasion/Ahlebeit/Bastegan/Ommolbanin/83/Zendeginameh.aspx" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Iransans"><font size="2">مختصر زندگی نامه ام البنین2</font></font></a></font></font></div> text/html 2017-03-03T14:08:44+01:00 mahdieh-ahmadabad.ir مهدیه احمدآباد دریافت صوت شب آخر مراسم شهادت فاطمه زهرا (س) مهدیه احمدآباد http://mahdieh-ahmadabad.ir/post/65 <div align="center"><img src="http://bayanbox.ir/view/1476412094552740282/9b08357b4efdd41082db8ca252c4167d-425.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;دریافت صوت شب آخر مراسم شهادت فاطمه زهرا (س) مهدیه احمدآباد</font><br><font face="Mihan-Iransans"><font size="2">**</font></font><br><br><a href="http://bayanbox.ir/info/1892823679710112317/khaterat-shohada-shabakhar-shahadat-fatemeieh-951213-mahdieh-ahmadabad.ir" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Iransans"><font size="2">دریافت صوت&nbsp; خاطره گویی دفاع مقدس(آقای لطفی)</font></font></a><br><font face="Mihan-Iransans"><font size="2">**</font></font><br><a href="http://bayanbox.ir/info/4490052675842625826/sokhanrani-shabakhar-shahadat-fatemeieh-951213-mahdieh-ahmadabad.ir" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Iransans"><font size="2">دریافت صوت سخنرانی(</font></font><font face="Mihan-Iransans"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font size="2">حجت الاسلام والمسلمین سید اسماعیل شاکر</font></font></font>&gt;&gt;در رابطه با ایام فاطمیه و شبهه ها</font>)</font></font></a><font face="Mihan-Iransans"><font size="2"><br>**<br><a href="http://bayanbox.ir/info/416970798473865695/maddahi-shabakhar-shahadat-fatemeieh-951213-mahdieh-ahmadabad.ir" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Iransans"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font size="2">دریافت صوت مداحی(</font></font><font face="Mihan-Iransans"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font size="2">آقای غفوری</font></font></font></font>)</font></font></font></font></a></font></font><br><br></div> text/html 2017-03-01T23:22:39+01:00 mahdieh-ahmadabad.ir مهدیه احمدآباد «گوشه‌هایی از سبک زندگی حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها» http://mahdieh-ahmadabad.ir/post/64 <h5 style="margin: 0px 9px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-weight: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; color: rgb(68, 68, 68); text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">بر اساس بیانات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای منتشر شد:</font></h5><h3 style="margin: 5px 9px 10px 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 1.3em; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-stretch: normal; line-height: 2em; text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">«گوشه‌هایی از سبک زندگی حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها»</font></h3><p style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 0.97em; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: justify; line-height: 27px;"></p><div style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 0.97em; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: justify; line-height: 27px;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11.64px; background: transparent; color: rgb(105, 105, 105);">به مناسبت فرارسیدن ایام شهادت حضرت صدیقه‌ی کبری فاطمه‌ی زهرا&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 10px; background: transparent;">(سلام‌الله‌علیها)</span>&nbsp;پایگاه اطلاع‌رسانی&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11.64px; background: transparent;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11px; background: transparent;">KHAMENEI.IR</span></strong>مجموعه‌ای از بیانات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای درباره‌ی سبک زندگی دخت گرامی پیامبر اسلام را در پنج سرفصلِ «</span><a href="http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=29382#1" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 11.64px; background: transparent; border: medium none; color: rgb(71, 71, 71); text-decoration: none; cursor: pointer;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11.64px; background: transparent; color: rgb(0, 0, 255);">رابطه با خدا</span></a><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11.64px; background: transparent; color: rgb(105, 105, 105);">؛</span><a href="http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=29382#2" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 11.64px; background: transparent; border: medium none; color: rgb(71, 71, 71); text-decoration: none; cursor: pointer;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11.64px; background: transparent; color: rgb(0, 0, 255);">مدافع ولایت</span></a><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11.64px; background: transparent; color: rgb(105, 105, 105);">؛&nbsp;</span><a href="http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=29382#3" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 11.64px; background: transparent; border: medium none; color: rgb(71, 71, 71); text-decoration: none; cursor: pointer;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11.64px; background: transparent; color: rgb(0, 0, 255);">همسر امیرالمؤمنین علیه‌السلام</span></a><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11.64px; background: transparent; color: rgb(105, 105, 105);">؛&nbsp;</span><a href="http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=29382#4" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 11.64px; background: transparent; border: medium none; color: rgb(71, 71, 71); text-decoration: none; cursor: pointer;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11.64px; background: transparent; color: rgb(0, 0, 255);">ام‌ابیها</span></a><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11.64px; background: transparent; color: rgb(105, 105, 105);">&nbsp;و&nbsp;</span><a href="http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=29382#5" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 11.64px; background: transparent; border: medium none; color: rgb(71, 71, 71); text-decoration: none; cursor: pointer;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11.64px; background: transparent; color: rgb(0, 0, 255);">الگوی زن مسلمان ایرانی</span></a><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11.64px; background: transparent; color: rgb(105, 105, 105);">» تدوین و منتشر کرده است.</span></font><br></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 0.97em; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: justify; line-height: 27px;"><br style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: 11.64px;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(0, 0, 205);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><a name="1" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; background: transparent; border: medium none; color: rgb(71, 71, 71); cursor: pointer;"></a><img alt="http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/home/rect-1-n.gif" class="decoded" src="http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/home/rect-1-n.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent; border: none;">&nbsp;<img alt="http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/home/rect-1-n.gif" class="decoded" src="http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/home/rect-1-n.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent; border: none;">&nbsp;<img alt="http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/home/rect-1-n.gif" class="decoded" src="http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/home/rect-1-n.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent; border: none;">&nbsp;</strong></strong></strong></span><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;">فصل اول:</strong></strong></strong><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(0, 0, 205);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;">&nbsp;رابطه با خدا&nbsp;</strong></strong></strong></span></span><br style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: 11.64px;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 10px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11px; background: transparent;">حضرت زهرا سلام‌الله علیها در نقش بندگی خدا</span></span><br style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: 11.64px;"><br style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: 11.64px;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11.64px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(128, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11.64px; background: transparent;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11.64px; background: transparent;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 10px; background: transparent;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(178, 34, 34);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11px; background: transparent;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><img alt="*" class="decoded" src="http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent; border: none;">&nbsp;</strong></span></span></strong></span></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 10px; background: transparent;">درس زندگی حضرت زهرا برای ما</span></strong></span><br style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: 11.64px;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: 11.64px;">عزیزان من، جوانان عزیز! امروز در دوران جمهوری اسلامی این فرصت برای آحاد جامعه هست که درست حرکت کنند، درست زندگی کنند، مؤمنانه زندگی کنند، با عفّت زندگی کنند. درس زندگی صدّیقه‌ی طاهره، فاطمه‌ی زهرا(سلام‌الله‌علیها) این است برای ما: تلاش، اجتهاد، کوشش، پاک زندگی کردن؛ همچنان‌که آن بزرگوار یکپارچه معنویّت و نور و صفا بود: الطُّهرَةِ الطّاهِرَةِ المُطَهَّرَةِ التَّقیَّةِ النَّقیَّةِ [الرَّضیَّة] الزَّکیَة؛ پاکی و آراستگی و تقوا و نورانیّت آن بزرگوار، همان چیزی است که در طول تاریخ تشیّع بر معارف ما سایه‌افکن بوده است</span><span dir="LTR" style="font-family: Mihan-Iransans; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11.64px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">.</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: 11.64px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><br style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: 11.64px;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 10px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><a href="http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26171" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; background: transparent; border: medium none; color: rgb(71, 71, 71); text-decoration: none; cursor: pointer;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(105, 105, 105);">بیانات در دیدار جمعی از مداحان اهل بیت علیهم‌السلام&nbsp;</span></a><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(105, 105, 105);"><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;">۱۳۹۳/۰۱/۳۱</span></span></span><br style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: 11.64px;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: 11.64px;">&nbsp;</span><br style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: 11.64px;"><strong style="font-family: Mihan-Iransans; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11.64px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11.64px; background: transparent; color: rgb(128, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11.64px; background: transparent;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11.64px; background: transparent;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 10px; background: transparent;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(178, 34, 34);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11px; background: transparent;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><img alt="*" class="decoded" src="http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent; border: none;">&nbsp;</strong></span></span></strong></span></span></strong><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 10px; background: transparent;">اساس زندگی مؤمنانه صداقت در بندگی است</span></span></strong><br style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: 11.64px;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: 11.64px;">میخواهم عرض کنم که ارزش فاطمه‌ی زهرا (سلام‌الله‌علیها) به عبودیت و بندگی خداست. اگر بندگی خدا در فاطمه‌ی زهرا(سلام‌اللَّه‌علیها) نبود، او صدیقه‌ی کبری نبود. صدّیق یعنی چه؟ صدّیق کسی است که آنچه را می‌اندیشد و میگوید، صادقانه در عمل آن را نشان دهد. هرچه این صدق بیشتر باشد، ارزش انسان بیشتر است؛ میشود صدّیق؛ «اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین</span><span dir="LTR" style="font-family: Mihan-Iransans; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11.64px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">». «</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: 11.64px;">صدّیقین» پشت سر «نبیین»اند.</span><br style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: 11.64px;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: 11.64px;">&nbsp;این بزرگوار صدیقه کبری است؛ یعنی برترین زن صدیق. این صدیق بودن به بندگی خداست. اگر بندگی خدا نمیکرد، صدّیقه‌ی کبری نمیشد. اساس، بندگی خداست</span><span dir="LTR" style="font-family: Mihan-Iransans; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11.64px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">.&nbsp;</span><br style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: 11.64px;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: 11.64px;">برادران و خواهران عزیز! من و شما باید دنبال عبودیت خدا باشیم. تمجید از فاطمه‌ی زهرا نتیجه‌اش باید این باشد.</span><br style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: 11.64px;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 10px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><a href="http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3298" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; background: transparent; border: medium none; color: rgb(71, 71, 71); text-decoration: none; cursor: pointer;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(105, 105, 105);">بیانات در دیدار جمعی از مداحان</span></a><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(105, 105, 105);">&nbsp;<span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;">۱۳۸۴/۰۵/۰۵</span></span></span><br style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: 11.64px;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: 11.64px;">&nbsp;</span><br style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: 11.64px;"><strong style="font-family: Mihan-Iransans; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11.64px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11.64px; background: transparent;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11.64px; background: transparent; color: rgb(128, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11.64px; background: transparent;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11.64px; background: transparent;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 10px; background: transparent;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(178, 34, 34);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11px; background: transparent;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><img alt="*" class="decoded" src="http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent; border: none;">&nbsp;</strong></span></span></strong></span></span></strong></span></strong><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11.64px; background: transparent; color: rgb(128, 0, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 10px; background: transparent;">حضرت زهرا&nbsp;<sup style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 10px; background: transparent;">سلام‌الله‌علیها</sup>&nbsp;اسوه عبادت و حق‌طلبی</span></span></strong><br style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: 11.64px;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: 11.64px;">ما باید راه فاطمه‌ی زهرا&nbsp;</span><sup style="font-family: Mihan-Iransans; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11.64px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">(سلام‌اللَّه‌علیها)&nbsp;</sup><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: 11.64px;">را برویم. ما هم باید گذشت کنیم، ایثار کنیم، اطاعت خدا کنیم، عبادت کنیم. مگر نمی‌گوییم که «حتّی تورّم قدماها</span><span dir="LTR" style="font-family: Mihan-Iransans; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11.64px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">«</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: 11.64px;">&nbsp;این‌قدر در محراب عبادت خدا ایستاد! ما هم باید در محراب عبادت بایستیم</span><span dir="LTR" style="font-family: Mihan-Iransans; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11.64px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">.&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: 11.64px;">ما هم باید ذکر خدا بگوییم. ما هم باید محبت الهی را در دلمان روزبه‌روز زیاد کنیم. مگر نمی‌گوییم که با حال ناتوانی به مسجد رفت، تا حقی را احقاق کند؟ ما هم باید در همه‌ی حالات تلاش کنیم، تا حق را احقاق کنیم. ما هم باید از کسی نترسیم. مگر نمی‌گوییم که یک‌تنه در مقابل جامعه‌ی بزرگ زمان خود ایستاد؟</span><br style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: 11.64px;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 10px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><a href="http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2537" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; background: transparent; border: medium none; color: rgb(71, 71, 71); text-decoration: none; cursor: pointer;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(105, 105, 105);">بیانات در دیدار جمعی از مداحان</span></a><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(105, 105, 105);">&nbsp;<span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;">۱۳۷۰/۱۰/۰۵</span></span></span><br style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: 11.64px;"><br style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: 11.64px;"><strong style="font-family: Mihan-Iransans; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11.64px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11.64px; background: transparent;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11.64px; background: transparent;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11.64px; background: transparent; color: rgb(128, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11.64px; background: transparent;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11.64px; background: transparent;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 10px; background: transparent;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(178, 34, 34);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11px; background: transparent;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><img alt="*" class="decoded" src="http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent; border: none;">&nbsp;</strong></span></span></strong></span></span></strong></span></strong></strong><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 10px; background: transparent;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(128, 0, 0);">ایثار و از خودگذشتگی در زندگی</span></span></strong><br style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: 11.64px;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: 11.64px;">مگر نمی‌گوییم که آن بزرگوار کاری کرد که سوره‌ی دهر درباره‌ی او و شوهر و فرزندانش نازل شد؟ ایثار نسبت به فقرا و کمک به محرومان، به قیمت گرسنگی کشیدن خود؛ «و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه»(حشر: ۹) ما هم باید همین کارها را بکنیم</span><span dir="LTR" style="font-family: Mihan-Iransans; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11.64px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">.</span><br style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: 11.64px;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: 11.64px;">این نمی‌شود که ما دم از محبت فاطمه‌ی زهرا(سلام‌الله‌علیها) بزنیم، در حالی که آن بزرگوار برای خاطر گرسنگان، نان را از گلوی خود و عزیزانش - مثل حسن و حسین(علیهماالسّلام) و پدر بزرگوارشان(علیه‌السّلام) - برید و به آن فقیر داد؛ نه یک روز، نه دو روز؛ سه روز! &nbsp;</span><br style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: 11.64px;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: 11.64px;">ما میگوییم پیرو چنین کسی هستیم؛ ولی ما نه فقط نان را از گلوی خود نمیبُریم که به فقرا بدهیم، اگر بتوانیم، نان را از گلوی فقرا هم میبُریم! این روایاتی که در باب علامات شیعه هست، ناظر به همین است؛ یعنی شیعه بایستی آن‌طوری عمل کند. ما باید زندگی آنها را در زندگی خود - ولو به صورت ضعیف - نمایش بدهیم.</span><br style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: 11.64px;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 10px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><a href="http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2537" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; background: transparent; border: medium none; color: rgb(71, 71, 71); text-decoration: none; cursor: pointer;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(105, 105, 105);">بیانات در دیدار جمعی از مداحان</span></a><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(105, 105, 105);">&nbsp;<span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;">۱۳۷۰/۱۰/۰۵</span></span></span><br style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: 11.64px;"><br style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: 11.64px;"><br style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: 11.64px;"><strong style="font-family: Mihan-Iransans; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11.64px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11.64px; background: transparent; color: rgb(0, 0, 205);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background: transparent;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><a name="2" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; background: transparent; border: medium none; color: rgb(71, 71, 71); cursor: pointer;"></a><img alt="http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/home/rect-1-n.gif" class="decoded" src="http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/home/rect-1-n.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent; border: none;">&nbsp;<img alt="http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/home/rect-1-n.gif" class="decoded" src="http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/home/rect-1-n.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent; border: none;">&nbsp;<img alt="http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/home/rect-1-n.gif" class="decoded" src="http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/home/rect-1-n.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent; border: none;">&nbsp;</strong></strong></strong></span></span></span>فصل دوم:<span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11.64px; background: transparent; color: rgb(0, 0, 205);">&nbsp;مدافع ولایت</span></strong><br style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: 11.64px;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: 11.64px;">حضرت زهرا سلام‌الله علیها به‌عنوان عضوی از جامعه ولایی</span><br style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: 11.64px;"><br style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: 11.64px;"><strong style="font-family: Mihan-Iransans; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11.64px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11.64px; background: transparent;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11.64px; background: transparent;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11.64px; background: transparent; color: rgb(128, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11.64px; background: transparent;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11.64px; background: transparent;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 10px; background: transparent;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(178, 34, 34);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11px; background: transparent;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><img alt="*" class="decoded" src="http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent; border: none;"></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></strong></strong><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11.64px; background: transparent; color: rgb(128, 0, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 10px; background: transparent;">&nbsp;ایستادگی و موقع‌شناسی در سن جوانی</span></span></strong><br style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: 11.64px;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: 11.64px;">در قضیه‌ی حضرت صدّیقه‌ی طاهره سلام‌الله‌علیها، نکات خیلی مهمّی وجود دارد؛ لیکن یک نکته که با وضع شما جوانان مؤمن و انقلابی تطبیق می‌کند، این است که همه‌ی این افتخارات و کارهای بزرگ و مقامات عالیِ معنوی و دست‌نیافتنیِ آن انسان والا و آن زنِ بی‌نظیر تاریخ بشر و سیّده‌ی زنان عالم، و ضمناً همه‌ی آن صبرها و ایستادگیها و موقع‌شناسیها و کلمات پرباری که در این زمانها از ایشان صادر شده است - همه‌ی این حوادث بزرگ - در دوران کوتاه جوانی این بزرگوار اتّفاق افتاده است. یک وقت این قضیه را به عنوان یک موضوع مرثیه‌سرایی مطرح می‌کنیم و می‌گوییم که این بزرگوار سنّ کمی داشتند یا جوان بودند، که این، موضوعِ مصیبت‌خوانی و مرثیه‌سرایی می‌شود</span><span dir="LTR" style="font-family: Mihan-Iransans; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11.64px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">.&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: 11.64px;">یک وقت این را به عنوان یک امر قابل تدبّر و حاوی درسها می‌دانیم و با این چشم نگاه می‌کنیم؛ آن وقت اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.&nbsp;</span><br style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: 11.64px;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 10px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><a href="http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2854" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; background: transparent; border: medium none; color: rgb(71, 71, 71); text-decoration: none; cursor: pointer;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(105, 105, 105);">بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان سپاه&nbsp;</span></a><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(105, 105, 105);"><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;">۱۳۷۶/۰۶/۲۶</span></span></span><br style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: 11.64px;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: 11.64px;">&nbsp;</span><br style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: 11.64px;"><strong style="font-family: Mihan-Iransans; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11.64px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11.64px; background: transparent;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11.64px; background: transparent;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11.64px; background: transparent;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11.64px; background: transparent; color: rgb(128, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11.64px; background: transparent;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11.64px; background: transparent;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 10px; background: transparent;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(178, 34, 34);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11px; background: transparent;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><img alt="*" class="decoded" src="http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent; border: none;"></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></strong></strong><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11.64px; background: transparent; color: rgb(128, 0, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 10px; background: transparent;">&nbsp;</span></span></strong></strong><span style="font-family: Mihan-Iransans; text-align: start; background: transparent; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11.64px; color: rgb(128, 0, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 10px; background: transparent;">شبیه‌ترین شخص به رسول خدا</span></span><br style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: 11.64px;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: 11.64px;">درباره‌ی فاطمه‌ی زهرا&nbsp;</span><sup style="font-family: Mihan-Iransans; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11.64px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">سلام‌الله‌علیها</sup><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: 11.64px;">، هرچه بگوییم، کم گفته‌ایم و حقیقتاً نمی‌دانیم که چه باید بگوییم و چه باید بیندیشیم. به قدری ابعاد وجود این انسیّه‌ی حوراء، این روح مجرّد و این خلاصه‌ی نبوّت و ولایت برای ما پهناور و بی‌پایان و درک ناشدنی است که حقیقتاً متحیّر می‌مانیم. اگر به کتابهایی که درباره‌ی فاطمه‌ی زهرا&nbsp;</span><sup style="font-family: Mihan-Iransans; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11.64px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">سلام‌الله‌علیها</sup><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: 11.64px;">&nbsp;به‌وسیله‌ی محدّثین اهل سنّت نوشته&nbsp; شده است، نگاه کنید، روایات بسیاری را می‌بینید که از زبان پیغمبر صلّی‌اللَّه‌علیه‌وآله‌وسلّم در ستایش صدّیقه‌ی طاهره علیهاسلام صادر شده است و یا رفتار پیغمبر با آن بزرگوار را نقل می‌کنند. این حدیث معروف از عایشه است که گفت: «والله ما رأیت فی سمته و هدیه اشبه برسول‌الله صلّی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم من فاطمة»؛ هیچ کس را از لحاظ هیأت، چهره، سیما، درخشندگی و حرکات و رفتار، شبیه‌تر از فاطمه به پیغمبر اکرم ندیدم.»</span><br style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: 11.64px;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 10px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><a href="http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2732" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; background: transparent; border: medium none; color: rgb(71, 71, 71); text-decoration: none; cursor: pointer;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(105, 105, 105);">بیانات در دیدار جمعی از مداحان&nbsp;</span></a><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(105, 105, 105);"><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;">۱۳۷۳/۰۹/۰۳</span></span></span><br style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: 11.64px;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: 11.64px;">&nbsp;</span><br style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: 11.64px;"><strong style="font-family: Mihan-Iransans; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11.64px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11.64px; background: transparent;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11.64px; background: transparent;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11.64px; background: transparent;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11.64px; background: transparent;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11.64px; background: transparent; color: rgb(128, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11.64px; background: transparent;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11.64px; background: transparent;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 10px; background: transparent;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(178, 34, 34);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11px; background: transparent;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><img alt="*" class="decoded" src="http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent; border: none;">&nbsp;</strong></span></span></strong></span></span></strong></span></strong></strong></strong></strong></strong><span style="font-family: Mihan-Iransans; text-align: start; background: transparent; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11.64px; color: rgb(128, 0, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 10px; background: transparent;">اول دیگران بعد خودمان!</span></span><br style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: 11.64px;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: 11.64px;">امام حسن مجتبی علیه‌الصّلاةوالسّلام می‌گوید: شبی - شب جمعه‌ای</span><span dir="LTR" style="font-family: Mihan-Iransans; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11.64px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;-&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: 11.64px;">مادرم به عبادت ایستاد و تا صبح عبادت کرد. «حتی انفجرت عمود الصبح». تا وقتی که طلوع فجر شد. مادر من از سر شب تا صبح مشغول عبادت بود و دعا و تضرع کرد. امام حسن، علیه‌الصّلاةوالسّلام، می‌گوید - طبق روایت - شنیدم که دائم مؤمنین و مؤمنات را دعا کرد؛ مردم را دعا کرد؛ برای مسائل عمومی دنیای اسلام دعا کرد. صبح که شد گفتم: «یا اماه!»؛ «مادرم!» «لم لا تدعین لنفسک کما تدعین لغیرک» «یک دعا برای خودت نکردی! یک شب تا صبح دعا، همه برای دیگران!؟» در جواب فرمود: «یا بنی، الجار ثم الدار» «اول دیگران بعد خود ما!» این، آن روحیه‌ی والاست</span><span dir="LTR" style="font-family: Mihan-Iransans; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11.64px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">.</span><br style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: 11.64px;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 10px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(105, 105, 105);">&nbsp;</span><a href="http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2645" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; background: transparent; border: medium none; color: rgb(71, 71, 71); text-decoration: none; cursor: pointer;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(105, 105, 105);">بیانات در دیدار جمعی از زنان</span></a><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(105, 105, 105);">&nbsp;&nbsp;<span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;">۱۳۷۱/۰۹/۲۵</span></span></span><br style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: 11.64px;"><br style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: 11.64px;"><strong style="font-family: Mihan-Iransans; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11.64px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11.64px; background: transparent;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11.64px; background: transparent;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11.64px; background: transparent;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11.64px; background: transparent;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11.64px; background: transparent;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11.64px; background: transparent; color: rgb(128, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11.64px; background: transparent;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11.64px; background: transparent;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 10px; background: transparent;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(178, 34, 34);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11px; background: transparent;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><img alt="*" class="decoded" src="http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent; border: none;">&nbsp;</strong></span></span></strong></span></span></strong></span></strong></strong></strong></strong></strong></strong><span style="font-family: Mihan-Iransans; text-align: start; background: transparent; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11.64px; color: rgb(128, 0, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 10px; background: transparent;">دفاع عالمانه از ولایت</span></span><br style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: 11.64px;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: 11.64px;">ایشان در محیط علم هم یک دانشمند والاست. آن خطبه‌ای که فاطمه‌ی زهرا سلام الله علیها در مسجد مدینه، بعد از رحلت پیغمبر ایراد کرده است، خطبه‌ای است که به گفته‌ی علامه‌ی مجلسی، «بزرگان فصحا و بلغا و دانشمندان باید بنشینند کلمات و عبارات آن را معنا کنند!» این‌قدر پرمغز است! از لحاظ زیبایی هنری، مثل زیباترین و بلندترین کلمات نهج‌البلاغه است. فاطمه‌ی زهرا سلام‌الله‌علیها می‌رود در مسجد مدینه، در مقابل مردم می‌ایستد و ارتجالاً حرف می‌زند! شاید یک ساعت، با بهترین و زیباترین عبارات و زبده‌ترین و گزیده‌ترین معانی صحبت کرده است.</span><br style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: 11.64px;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 10px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><a href="http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2645" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; background: transparent; border: medium none; color: rgb(71, 71, 71); text-decoration: none; cursor: pointer;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(105, 105, 105);">بیانات در دیدار جمعی از زنان&nbsp;</span></a><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(105, 105, 105);"><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;">۱۳۷۱/۰۹/۲۵</span></span></span><br style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: 11.64px;"></div> text/html 2017-03-01T14:20:29+01:00 mahdieh-ahmadabad.ir مهدیه احمدآباد دریافت صوت مراسم شب شهادت فاطمه زهرا (س) مهدیه احمدآباد http://mahdieh-ahmadabad.ir/post/61 <br><br><div align="center"><br><img src="http://www.seratnews.ir/files/fa/news/1392/1/4/51735_839.jpg" alt="" width="527" vspace="0" hspace="0" height="395" border="0" align="bottom"><br><br><font size="2" face="Mihan-Iransans">دریافت صوت مراسم شب شهادت فاطمه زهرا (س) مهدیه احمدآباد</font><br><br><br><font face="Mihan-Iransans"><font size="2">**</font></font><font face="Mihan-Iransans"><font size="2">**</font></font><br><a href="http://bayanbox.ir/info/7748470684016156529/sokhanrani-shab-shahadat-fatemeieh-951211-mahdieh-ahmadabad.ir" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Iransans"><font size="2">دریافت صوت سخنرانی(</font></font><font face="Mihan-Iransans"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font size="2">حجت الاسلام محمودی</font></font></font></font>)</font></font></a><font face="Mihan-Iransans"><font size="2"><br></font></font><br><font face="Mihan-Iransans"><font size="2">**</font></font><br><a href="http://bayanbox.ir/info/370930092127212242/maddahi-shab-shahadat-fatemeieh-951211-mahdieh-ahmadabad.ir" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Iransans"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font size="2">دریافت صوت مداحی(</font></font></font></font><font face="Mihan-Iransans"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font size="2">کریمی</font></font></font></font></font></font><font face="Mihan-Iransans"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font size="2">)</font></font></font></font></a><br><br><br><br></div> text/html 2017-02-16T14:06:27+01:00 mahdieh-ahmadabad.ir مهدیه احمدآباد دریافت صوت مراسم ایام فاطمیه مهدیه 28 بهمن ماه http://mahdieh-ahmadabad.ir/post/60 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://files.namnak.com/users/zn/Images/life/93012_pics/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-no9%20%281%29.jpg" alt=""></div> <div align="center"><br><font size="3" face="Mihan-Iransans">دریافت صوت مراسم ایام فاطمیه مهدیه 28 بهمن ماه </font><br><br><font face="Mihan-Iransans"><font size="2">**</font></font><br><br><a href="http://bayanbox.ir/info/2142765754909020973/ashoora-ayam-fatemeieh-951128-mahdieh-ahmadabad.ir" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Iransans"><font size="2">دریافت صوت&nbsp; زیارت عاشورا</font></font><br></a><font face="Mihan-Iransans"><font size="2">**</font></font><br><a href="http://bayanbox.ir/info/5707910625973200812/sokanrani-ayam-fatemeieh-951128-mahdieh-ahmadabad.ir" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Iransans"><font size="2">دریافت صوت سخنرانی(</font></font><font face="Mihan-Iransans"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font size="2">شیخ سلمان غفوری</font></font></font></font>)</font></font><br></a><font face="Mihan-Iransans"><font size="2">**</font></font><br><a href="http://bayanbox.ir/info/8106294665049019058/maddahi-ayam-fatemeieh-951128-mahdieh-ahmadabad.ir" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Iransans"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font size="2">دریافت صوت مداحی(</font></font></font></font><font face="Mihan-Iransans"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font size="2">شیخ سلمان غفوری</font></font></font></font></font></font><font face="Mihan-Iransans"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font size="2">)</font></font></font></font></a></div> text/html 2017-02-10T14:34:16+01:00 mahdieh-ahmadabad.ir مهدیه احمدآباد مراسم شب شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) مهدیه 22 بهمن ماه http://mahdieh-ahmadabad.ir/post/58 <div align="center"><br><br><img src="http://www.aviny.com/Occasion/Ahlebeit/Fatemeh/Shahadat/87/Fatemiyeh_v.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><font size="3" face="Mihan-Iransans">دریافت صوت مراسم شب شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) مهدیه 22 بهمن ماه </font><br><br><font face="Mihan-Iransans"><font size="2">**</font></font><br><br><a href="http://bayanbox.ir/info/3046704621646920743/khatere-shab-shahadat-fateme-zahra-951122-mahdieh-ahmadabad.ir" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Iransans"><font size="2">دریافت صوت&nbsp; خاطره گویی دفاع مقدس(حاج عباس غفوری)</font></font></a><br><font face="Mihan-Iransans"><font size="2">**</font></font><br><a href="http://bayanbox.ir/info/6850453157716102719/sokhanrani-shab-shahadat-fateme-zahra-951122-mahdieh-ahmadabad.ir" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Iransans"><font size="2">دریافت صوت سخنرانی(</font></font><font face="Mihan-Iransans"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font size="2">حجت الاسلام محمودی</font></font></font></font>)</font></font></a><font face="Mihan-Iransans"><font size="2"><br>**<br><a href="http://bayanbox.ir/info/8968314811676143197/maddahi-shab-shahadat-fateme-zahra-951122-mahdieh-ahmadabad.ir" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Iransans"><font size="2">دریافت صوت مداحی(</font></font><font face="Mihan-Iransans"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font size="2">حجت الاسلام محمودی</font></font></font></font>)</font></font></a></font></font></div> text/html 2017-01-26T14:47:24+01:00 mahdieh-ahmadabad.ir مهدیه احمدآباد دریافت صوت مراسم یادواره شهدا دی و بهمن ماه 1395 مهدیه احمدآباد http://mahdieh-ahmadabad.ir/post/57 <div align="center"><br><br><img src="http://media.snn.ir/medium/archive/9-9-1391/IMAGE634897830943801261.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><font face="Mihan-Iransans" size="2">دریافت صوت مراسم یادواره شهدا دی و بهمن ماه 1395 مهدیه احمدآباد <br><br><font size="3"><a href="http://bayanbox.ir/info/315976911846626872/yadvare-shohada-951107-mahdieh-ahmadabad.ir" target="_blank" title="mahdieh-ahmadabad.ir"><font face="Mihan-Iransans">دریافت صوت کامل&gt;&gt;&gt;&gt;</font></a></font></font></div> text/html 2017-01-12T13:42:33+01:00 mahdieh-ahmadabad.ir مهدیه احمدآباد دریافت صوت مراسم مهدیه 23 دی ماه تغذیه سالم http://mahdieh-ahmadabad.ir/post/56 <div align="center"><br><br><img src="http://2nafare.com/wp-content/uploads/2013/07/%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%85.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><font face="Mihan-Iransans" size="3">دریافت صوت مراسم مهدیه 23 دی ماه تغذیه سالم</font><br><br><font face="Mihan-Iransans"><font size="2">**</font></font><br><font face="Mihan-Iransans" size="2"><a href="http://bayanbox.ir/info/2539183546236334445/ashoora-hasani-951023-mahdieh-ahmadabad.ir" target="_blank" title="">دریافت صوت زیارت عاشورا</a> برادر حسنی</font><br><font face="Mihan-Iransans"><font size="2">**</font></font><br><a href="http://bayanbox.ir/info/6378298145808218297/khatere-mohamadi-951023-mahdieh-ahmadabad.ir" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Iransans"><font size="2">دریافت صوت&nbsp; خاطره گویی دفاع مقدس(حسن محمدی)</font></font></a><br><font face="Mihan-Iransans"><font size="2">**</font></font><br><a href="http://bayanbox.ir/info/2278363150861201411/sokhanrani-taghzieh-dehestani-951023-mahdieh-ahmadabad.ir" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Iransans"><font size="2">دریافت صوت سخنرانی(</font></font><font face="Mihan-Iransans"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font size="2">دهستانی</font></font></font></font>&gt;&gt;تغذیه سالم)</font></font></a><br><font face="Mihan-Iransans"><font size="2">**</font></font><br><br></div> text/html 2017-01-05T13:43:48+01:00 mahdieh-ahmadabad.ir مهدیه احمدآباد دریافت صوت مراسم مهدیه شب ولادت امام حسن عسکری(ع) http://mahdieh-ahmadabad.ir/post/55 <div align="center"><br><br><img src="http://www.aviny.com/Occasion/Ahlebeit/ImamAskari/Veladat/91/01.jpg" alt="" height="253" hspace="0" vspace="0" width="550" align="bottom" border="0"><br><br><font face="Mihan-Iransans" size="2">دریافت صوت مراسم مهدیه شب ولادت امام حسن عسکری(ع)<br>**<br><a href="http://bayanbox.ir/info/7541682424447133243/maddahi-azizi-951016-mahdieh-ahmadabad.ir" target="" title=""><font face="Mihan-Iransans"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font size="2">دریافت صوت مداحی (عزیزی)</font></font></font></font></a></font><br><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">**<br></font></font><br><a href="http://bayanbox.ir/info/4001492891268941908/maddahi-ghafoori-951016-mahdieh-ahmadabad.ir" target="" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font size="2">دریافت صوت مداحی (غفوری)</font></font></font></font></font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br>**<br><a href="http://bayanbox.ir/info/1354185887280380904/sokhanrani-salman-ghafoori-951016-mahdieh-ahmadabad.ir" target="" title=""><font face="Mihan-Iransans"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font size="2">دریافت صوت سخنرانی&nbsp; (شیخ سلمان غفوری)</font></font></font></font></a></font><br></font><br></div> text/html 2016-12-22T13:59:34+01:00 mahdieh-ahmadabad.ir مهدیه احمدآباد دریافت صوت مراسم مهدیه (موضوع انقلابی گری) http://mahdieh-ahmadabad.ir/post/54 <div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="3">دریافت صوت مراسم مهدیه (موضوع انقلابی گری)<br><br><img src="http://khatabshekan.ir/uploads/2016/06/%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%85-400x263.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br></font><br><a href="http://bayanbox.ir/info/2091778290529919658/ashoora-951002-mahdieh-ahmadabad.ir" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3">دریافت صوت زیارت عاشورا</font></font></a><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br><br><a href="http://bayanbox.ir/info/3322739174877780396/sokhanrani-enghelabigari-951002-mahdieh-ahmadabad.ir" target="_blank" title="">دریافت صوت مراسم مهدیه آقای عبدالله مروتی (موضوع انقلابی گری)</a></font><br><br></font><br><a href="http://bayanbox.ir/info/8457414394332883769/khatereh-enghelabigari-951002-mahdieh-ahmadabad.ir" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3">دریافت صوت خاطرات دفاع مقدس (آقای عباس غفوری)</font></font></a><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font><br><br><br></font></div><br>